Błędnie skalkulowane stawki za przejazd

Odzyskaj nadpłacone myto
Nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie o zwrot niemieckiej opłaty drogowej (Maut)
REJESTRACJA
Albo kontakt telefoniczny pod numerem:
+48 508 316 128
+48 572 525 564
+48 508 316 205

Zgodnie z orzeczeniem ETS niemiecka opłata za przejazd ciężarówek jest niezgodna z prawem –
chroń teraz swoje roszczenia przed groźbą przedawnienia!

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w dniu 28 października 2020 r.: Wysokość niemieckiej opłaty za przejazd ciężarówek narusza prawo europejskie (więcej informacji). Zgodnie z orzeczeniem Republika Federalna Niemiec uwzględniła koszty policji drogowej przy obliczaniu opłaty za przejazd, chociaż jest to niedozwolone na mocy prawa europejskiego. Zamiast tego, przy obliczaniu opłaty za przejazd należało uwzględnić jedynie koszty infrastruktury.

Wszyscy płatnicy niemieckiej opłaty za przejazd są zatem uprawnieni do uzyskania od Republiki Federalnej Niemiec zwrotu co najmniej tej części opłaty za przejazd uiszczonej w latach 2018-2021, która została obliczona, uwzględniąjc koszty utrzymywania policji drogowej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy roszczenie wynosi co najmniej 4% uiszczonej opłaty drogowej. Niewykluczone, że wystąpią również roszczenia przekraczające tę kwotę.

Uważajcie! Roszczenia z roku 2018 zagrożone są przedawnieniem pod koniec 2021 roku. Dlatego podejmij działania jak najszybciej!

eClaim, we współpracy z kancelarią prawną Hausfeld, oferuje Państwu możliwość szybkiej, łatwej i bezpłatnej ochrony roszczeń o zwrot kosztów przed przedawnieniem - oraz ich egzekwowania.

W celu dochodzenia swoich roszczeń o zwrot kosztów, proszę zarejestrować się tutaj. Prosimy pamiętać, że roszczenia z 2018 r. możemy uchronić przed przedawnieniem tylko wtedy, gdy Państwo zakończą swoją rejestrację do 8 grudnia 2021 r.! Roszczenia z 2017 roku są już najprawdopodobniej przedawnione. Rejestracja dla tych roszczeń nie jest już możliwa.

Co dalej?

1. Rejestracja

W celu dochodzenia nadpłaconego myta proszę zarejestrować się tutaj.
2. Dostarczenie niezbędnych dokumentów

Aby móc wyegzekwować Państwa roszczenia potrzebujemy danych dotyczących płatności z tytułu opłat drogowych oraz rachunków za opłaty drogowe z odpowiednich lat. Od nas otrzymają Państwo ofertę finansowania oraz umowę zlecenia z kancelarią Hausfeld.

3. Egzekzucja Państwa roszczeń

Podejmiemy działania zmierzające do zawieszenia biegu przedawnienia. Będziemy dochodzić Państwa roszczeń poza sądem. Jeśli, wbrew oczekiwaniom, wysiłki te nie zakończą się powodzeniem, będziemy egzekwować Państwa roszczenia w sądzie.

FAQ

DLACZEGO MUSZĘ DZIAŁAĆ TERAZ?

collapse_icon

Roszczenia o zwrot kosztów od 2018 r. ulegają przedawnieniu pod koniec 2021 r. Potem nie będzie można ich już egzekwować. Należy zatem szybko podjąć działanie w celu zawieszenia biegu przedawnienia.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI O ZWROT KOSZTÓW?

collapse_icon

Każdy, kto zapłacił za przejazd ciężarówką na niemieckich autostradach i drogach federalnych w latach 2018-2021, może ubiegać się o zwrot kosztów.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ MOICH ROSZCZEŃ?

collapse_icon

Prawdopodobnie w latach 2018-2021 płatnicy opłat drogowych zapłacili o około cztery procent za dużo. Kwoty te - być może nawet wyższe - mogą zostać odzyskane.

JAKIE DANE I DOKUMENTY MUSZĘ DOSTARCZYĆ?

collapse_icon

Aby móc wyegzekwować Państwa roszczenia z lat 2018-2021, potrzebujemy danych dotyczących płatności z tytułu opłat drogowych oraz rachunków za opłaty drogowe z odpowiednich lat. Przedsiębiorstwa, które uiszczały opłaty za przejazd proszone są o rejestrację pojedynczo. Tzw. rejestracje grupowe nie są możliwe. Proszę upewnić się, że przesłane pokwitowania są wystawione na nazwisko lub na Państwa firmę. Wszelkie zmiany nazwy oraz sukcesje prawne muszą być udokumentowane odpowiednimi wyciągami z rejestru handlowego. W przypadku problemów z rejestracją lub przy identyfikacji rodzaju dokumentu, prosimy o kontakt.

JAKIE KOSZTY BĘDĘ MUSIAŁ PODNIEŚĆ?

collapse_icon

My pokrywamy wszystkie koszty, a w przypadku sukcesu otrzymujemy umiarkowany udział w zyskach. Jeśli posiadają Państwo firmowe ubezpieczenie ochrony prawnej, które pokrywa koszty dochodzenia roszczeń o zwrot kosztów od rządu federalnego, chętnie nawiążemy kontakt z kancelarią prawną Hausfeld.

Back to top