Aktualności

28.10.2020 - Wyrok ETS w sprawie obliczania wysokości opłaty za przejazd ciężarówek

ETS orzekł w sprawie C 321/19 w rozumieniu skargi wniesionej przez polską firmę spedycyjną. Spółka ta wniosła pozew o zwrot opłaty za przejazd, ponieważ koszty policji drogowej zostały uwzględnione przy obliczaniu opłaty za przejazd. Wyższy Sąd Administracyjny w Münsterze skierował sprawę do ETS. ETS orzekł, że przy obliczaniu opłaty za przejazd należy brać pod uwagę tylko koszty infrastruktury.