Onjuiste berekening van de vrachtwagentol

Terugbetaling van te veel betaalde tolgelden
Nieuw arrest van het Hof van Justitie
Registratie
Febetra Logo
TLN Logo

Duitse vrachtwagentol is onwettig volgens de uitspraak van het Hof van Justitie –
bescherm uw claims tegen verjaring aan het einde van 2020

Het Europees Hof van Justitie heeft op 28 oktober 2020 een uitspraak gedaan: Het niveau van de Duitse vrachtwagentol is in strijd met de Europese wetgeving (meer). Volgens de uitspraak heeft de Bondsrepubliek Duitsland bij de berekening van de tolheffing rekening gehouden met de kosten van de verkeerspolitie, hoewel dit volgens het Europese recht niet is toegestaan. In plaats daarvan hadden alleen de kosten voor de infrastructuur bij de berekening van de tolheffing moeten worden meegerekend.

Alle betalers van de Duitsetol hebben derhalve recht op terugbetaling door de Bondsrepubliek Duitsland vanten minste het deel van de tot september 2021 betaalde tol dat was gebaseerd opde kosten voor de verkeerspolitie. Volgens de huidige stand van kennis bedraagtde vordering ten minste vier procent van de betaalde tol.

eClaimbiedt u, in samenwerking met het advocatenkantoor Hausfeld Rechtsanwälte LLP, de mogelijkheid om uw vergoedingsaanspraken snel, eenvoudig en zonder kostenrisico te beschermen - en af te dwingen - tegen verjaring.

De tenuitvoerlegging van uw vorderingen is voor u gratis! De kosten worden gedragen door eClaim. Alleen in geval van succes ontvangt eClaim een bescheiden contingency fee.

Nieuw: Wijziging van de wetgeving
Als eerste reactie heeft de Duitse wetgever de toltarieven herberekend, zodat sinds 1 oktober 2021 nieuwe, lagere toltarieven van kracht zijn. Bovendien bevat de wetswijziging vaste vergoedingsbedragen voor de periode van 28 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. Natuurlijk zullen uw advocaten ook de daaruit voortvloeiende vorderingen namens u indienen.

Onze reactie op de wetswijziging
Daarnaast hebben de advocaten van Hausfeld Rechtsanwälte LLP samen met een vervoersdeskundige onderzocht of de door de wetgever vastgestelde vergoedingsbedragen voldoende hoog zijn. De juristen kwamen tot de conclusie dat dit regelmatig niet het geval is en dat vervoersmaatschappijen in sommige gevallen een aanzienlijk hogere vergoeding kunnen eisen. eClaim biedt u daarom de financiering vande indiening van al uw claims voor de vergoeding van de tol als één pakket. Uw advocaten zullen al uw vergoedingsaanspraken vaststellen - met name ook die welke verder gaan dan de wetswijziging - en ze in volle omvang voor u doen gelden. De financiering van de tenuitvoerlegging van uw vorderingen kan alleen als onderdeel van een totaalpakket. Uiteraard houden wij u regelmatig op dehoogte van elke stap.Wat zijn de volgende stappen?

1. Noodzakelijke gegevens en ontvangsten

Om uw vorderingen geldend te kunnen maken, hebben uw advocaten gegevens nodig over de tolbetalingen en de bijbehorende tolafrekeningen; voor oudere betalingen kunnen ook andere afrekeningen volstaan. U zult van ons een contract ontvangen voor de financiering van de tenuitvoerlegging van uw vordering en een vergoedingsovereenkomst met hetadvocatenkantoor Hausfeld Rechtsanwälte LLP, ons partner advocatenkantoor, dat uw vorderingen voor u ten uitvoer zal leggen.
2. Handhaving van uw belangen

Uw advocaten nemen de nodige maatregelen om de verjaring te voorkomen en uwvorderingen buitengerechtelijk te doen gelden op basis van de wetswijziging. Voor uw verdere vorderingen zullen uw advocaten een zogenaamde proefproceduremet daaropvolgende schikkingen aanspannen om alle vorderingen waarop u rechtheeft geldend te maken. In proefprocedures kunnen rechtbanken een beslissingnemen over de rechtspositie van geselecteerde eisers, die vervolgens ook andereeisers ten goede kan komen.

Wij hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen verzameld op de FAQ-pagina.