FAQ

1. Hoe hoog zijn mijn terugbetalingsaanvragen?

collapse_icon

Het precieze bedrag van de restitutieclaims hangt af van de gereden routes, de EURO-norm, het aantal assen en het toegestane totaalgewicht van de vrachtwagen in kwestie. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de tol betalers op 30 september 2021 gemiddeld tussen vier en zeven procent te veel aan tol hebben betaald.

Volgens de huidige rechtspraak van de OVG Münster kan over de vordering tot terugbetaling naar alle waarschijnlijkheid rente worden gevorderd vanaf het tijdstip waarop de tol is betaald.

2. Voor welke tolbetalingen kunnen terugbetalingsaanvragen worden ingediend?

collapse_icon

Het eClaim-aanbod geldt voor vrachtwagen-tol die op Duitse autosnelwegen en provinciale wegen wordt betaald op basis van een contractuele relatie met Toll Collect of een EETS-aanbieder. Alleen Axxès, Toll4Europe, Telepass, AS24 van TotalEnergies en Tolltickets zijn erkend als EETS-aanbieders. Zelfs wanneer de tol wordt vereffend via een vereffeningsbedrijf (bv. SVG, UTA,DKV), is er altijd een contractuele relatie met Toll Collect of een EETS-aanbieder.

Indien Hausfeld Rechtsanwälte LLP in het kader van het eClaim-aanbod eind 2020 al voor u is opgetreden, heeft u zeer waarschijnlijk in ieder geval recht op vergoedingsaanspraken voor betalingen vanaf 2017. Als Hausfeld Rechtsanwälte LLP pas in 2021 voor u is opgetreden, is het zeer waarschijnlijk dat u recht heeft op terugbetaling van betalingen sinds 2018.

U kunt ook recht hebben op terugbetaling van eerdere betalingen. Hausfeld Rechtsanwälte LLP zal ook deze vorderingen voor u ten uitvoer leggen in samenwerking met eClaim. 3.

3. Heb ik een contractuele relatie met Toll Collect of een EETS-aanbieder?

collapse_icon

Toll Collect en de EETS-aanbieders (Axxès,Toll4Europe, Telepass, AS24 van TotalEnergies, Tolltickets) verwerken de tol betalingen tussen het bedrijf dat de tol verschuldigd is en de federale overheid. Daarom heeft elk bedrijf dat zelf vrachtwagen-tol betaalt een contractuele relatie met Toll Collect of een EETS-aanbieder.

Alle bedrijven die bij een van deze tolheffings aanbieders zijn geregistreerd, hebben een contractuele relatie met Toll Collect of een EETS-aanbieder. Geregistreerde bedrijven hebben een TollCollect of EETS provider gebruikersnummer. U kunt dit opvragen bij uw tolleverancier.

Zelfs als u niet geregistreerd bent kunt u toch een contractuele relatie hebben met Toll Collect of een EETS-aanbieder. Een contractuele relatie komt met name tot standindien u de algemene voorwaarden van een van deze aanbieders van tolheffingen heeft aanvaard. Dit kan ook gebeuren wanneer u handmatig een reis boekt.

Daarnaast kan het zijnd at een factureringsbedrijf (SVG, UTA, DKV, enz.) namens u als gemachtigde een contract heeft gesloten met Toll Collect of een EETS-aanbieder. Neem in geval van twijfel contact op met uw factureringsmaatschappij.

4. Wat is het verschil tussen een tolheffer en een factureringsbedrijf?

collapse_icon

Elk bedrijf dat zelf vrachtwagentol betaalt, heeft een contractuele relatie met een tolheffende instantie (TollCollect, Axxès, Toll4Europe, Telepass, AS24 van TotalEnergies, Tolltickets).

Een contractuele relatie met een factureringsbedrijf (zoals SVG, UTA of DKV) bestaat daarentegen niet in alle gevallen, en als dat wel het geval is, is het een aanvulling op de contractuele relatie met een tolheffende instantie. Dit komt doordat factureringsbedrijven de betalingen verwerken tussen het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de tolheffing en Toll Collect of een EETS-aanbieder.

5. Wat houdt de wetswijziging in?

collapse_icon

Als gevolg van een wetswijziging zullen nieuwe, lagere toltarieven met terugwerkende kracht gelden voor de periode van 28 oktober 2020 tot en met 30september 2021. Hausfeld Rechtsanwälte LLP zal voor u een eerste prompte gedeeltelijke betaling verkrijgen op uw vergoedingsaanspraken wegens deze wettelijke tariefsverlaging voor de getroffen periode.

6. Welk voordeel biedt eClaim als de BAG de tol toch al gedeeltelijk vergoedt?

collapse_icon

Uit een onderzoek dat Hausfeld Rechtsanwälte LLP samen met een vervoersdeskundige heeft verricht, is gebleken dat de tolbetalers in sommige gevallen waarschijnlijk recht hebben opeen aanzienlijk hogere terugbetaling dan de BAG bereid is uit te betalen.

Bovendien geldt de vergoeding onder de gewijzigde wet alleen voor vorderingen vanaf 28 oktober2020 tot en met 30 september 2021. Voor de periode daarvoor voorziet de nieuwe wet niet. eClaim biedt u daarom de financiering van de tenuitvoerlegging van alle vorderingen tot terugbetaling van de tol als één pakket. Daarbij zullen uw volledige vergoedingsaanspraken - in het bijzonder ook de aanspraken die verdergaan dan de wetswijziging - voor u worden vastgesteld en uitvoerig worden afgedwongen. Houd er rekening mee dat Hausfeld Rechtsanwälte LLP uw restitutieclaims alleen kan doen gelden in het kader van het eClaim-aanbod als een totaalpakket, d.w.z. bestaande uit de claims die voortvloeien uit de wetswijziging en eventuele claims die daarbuiten vallen.

8. Hoe gaat de procedure verder? Wanneer kan ik een uitbetaling verwachten?

collapse_icon

Om uw rechten zo goed mogelijk te beschermen, vordert Hausfeld Rechtsanwälte LLP de terugbetaling van onwettige vrachtwagenheffingen gespreid.

Voor de terugbetaling van de bedragen die voortvloeien uit de tariefverlaging voor de periode van 28oktober 2020 tot en met 30 september 2021, heeft Hausfeld Rechtsanwälte LLP een procedure ontwikkeld volgens welke alleen de hieronder beschreven gegevens en documenten vereist zijn om de vorderingen die voortvloeien uit de wetswijziging bij de BAG te kunnen kwantificeren en afdwingen.

Wij verwachten een eerste gedeeltelijke betaling - met betrekking tot uw terugbetalingsaanvragen als gevolg van de tariefverlaging - aan het eind van het tweede kwartaal van 2022.

Om uw vorderingen tot terugbetaling daarboven, die met name zijn gebaseerd op tolbetalingen die vóór28 oktober 2020 zijn verricht, geldend te maken, voeren uw advocaten van Hausfeld Rechtsanwälte LLP een modelprocedure tegen de BAG. In deze procedure zal duidelijk worden hoe hoog - afgezien van de vorderingen op grond van de tariefverlaging - de terugbetalingsvorderingen op grond van on wettige vrachtwagenheffingen zijn.

9. Welke documenten moet ik uploaden?

collapse_icon

Voor betalingen tussen 28.10.2020 en 30.09.2021, uploadt u uw ontvangstbewijzen onder "Tolbetalingen1/2" op het eClaim-platform. Upload alleen maandelijkse of tweewekelijkse tolafrekeningen van Toll Collect of een EETS-aanbieder (Axxès, Toll4Europe, Telepass, AS24 van TotalEnergies, Tolltickets) op dit punt. Als u niet weet hoe u de vereiste documenten moet aanvragen, vindt u een gedetailleerde beschrijving op het eClaim-platform.

Opgelet: de PDF kan alleen het maandelijkse of tweewekelijkse toloverzicht bevatten. Voeg geen andere bewijsstukken of bijlagen bij het document. Gelieve geen gespecificeerde ontvangstbewijzen te uploaden (met).

Via de volgende links kunt u voorbeeldverklaringen van Toll Collect en de EETS-aanbieders downloaden.Gelieve alleen documenten van dit type te uploaden onder "Tolbetalingen1/2".

-         Helaas is er op dit moment geen voorbeeldvan een Tolltickets-tolverklaring beschikbaar.

Voor betalingen vóór 28.10.2020, upload uw ontvangstbewijzen onder "Tolbetalingen 2/2". Andere ontvangstbewijzen zijn ook aanvaardbaar voor deze periode. Indien u beschikt over maandelijkse of tweewekelijkse tolafrekeningen van Toll Collect of een EETS-aanbieder, gelieve deze dan te uploaden.

Ontbrekende of onjuiste kwitanties zullen uw kansen op succes aanzienlijk verkleinen.

10. Mijn bedrijfsgegevens zijn gewijzigd, wat moet ik doen?

collapse_icon

Indien u na het(her)openen van het eClaim platform uw gegevens nog niet heeft verzonden door op de knop "Verzenden" te klikken, verzoeken wij u uw bedrijfsgegevens zelf te corrigeren op het platform.

Als u uw gegevens wilt wijzigen nadat u ze heeft ingediend, kunt u contact opnemen met de klantenservice van eClaim via service@eclaim.de onder vermelding van uw eClaim-registratie nummer.

11. Wat moet ik doen als mijn bedrijf insolventie heeft aangevraagd of is ontbonden?

collapse_icon

Indien uw onderneming instaat van insolventie verkeert, kan gewoonlijk alleen de curator aanspraak maken op terugbetaling. In geval van insolventie dient u uw curator onmiddellijk in kennis te stellen van de tolterugbetalingsprocedure en uw deelname aan het eClaim-aanbod. Vraag uw curator om contact op te nemen mete Claim en Hausfeld Rechtsanwälte LLP in deze zaak.

Indien uw onderneming intussen is ontbonden, moet in elk afzonderlijk geval worden verduidelijkt wie de huidige eiser is van de tolrestitutievorderingen. Op het eClaim-platform vindt u onder "Registratiegegevens" de vraag: "Is uw bedrijf sinds oktober 2020 ontbonden of insolvent verklaard?" Kies hier het antwoord dat op u van toepassing is. U kunt ook contact opnemen met de eClaim Klantenservice via service@eclaim.de.

12. Ik heb de volmacht opgestuurd maar nog geen antwoord ontvangen. Is de volmacht aangekomen?

collapse_icon

De volmacht bereikt het advocatenkantoor Hausfeld Rechtsanwälte LLP per gewone post. Wegens de grote belangstelling voor de terugbetaling van tol ontvangt het advocatenkantoor dagelijks een groot aantal brieven. Wij zullen alleen contact met u opnemen als uw volmacht niet of onjuist is ontvangen. Als u niets hoort van eClaim of Hausfeld Rechtsanwälte LLP, kunt u ervan uitgaan dat alles in orde is.

Help de verwerking door alleen de originele volmacht per post naar het vermelde adres te sturen en zorg ervoor dat uw post duidelijk is gemarkeerd met uw eClaim registratienummer.

13. Waarom heb ik geen toegang meer tot het eClaim-platform?

collapse_icon

Indien u uw bedrijf heeft geregistreerd op mautzurueck.de, maar uw gegevens niet tijdig vóór 08.12.2021 op het eClaim Platform heeft ingediend, kunt u niet langer deelnemen aan het eClaim-aanbod. Uw link naar het platform zal dan niet langer geldig zijn.

Indien u per vergissing hetzelfde bedrijf meer dan eens hebt geregistreerd, hebt u nog steeds toegang tot het platform voor de registratie die u hebt voltooid met de knop"Verzenden".

Back to top