Laatste Nieuws

Ende 2021

Hausfeld  Rechtsanwälte LLP heeft ook dit jaar in het kader van het eClaim-aanbod in samenwerking met ons voor vele honderden ondernemingen met succes  tolvergoedingsclaims ingediend.

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de BAG de eerste tolrestituties voor volgend jaar in het vooruitzicht heeft gesteld.

Wij wensen u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

 

Fristablauf 2021

Sinds 8 december 2021 is registratievoor nieuwe aanvragen niet meer mogelijk. Wij controleren momenteel uw gegevensen bereiden de indiening bij het BAG voor. We houden u op de hoogte.

28.10.2020 - Arrest van het Hof van Justitie over de berekening van de tolheffing voor vrachtwagens

Het Hof van Justitie oordeelde in zaak C-321/19 in het voordeel van een Poolse expediteur. Zij had een vordering tot terugbetaling van de tol ingesteld, aangezien de kosten van de verkeerspolitie in de berekening van de tol zijn opgenomen. Het Hooggerechtshof Münster had de zaak doorverwezen naar het Hof van Justitie. Het Hof argumenteerde dat alleen de infrastructuurkosten in aanmerking mochten worden genomen.