Laatste Nieuws

28.10.2020 - Arrest van het Hof van Justitie over de berekening van de tolheffing voor vrachtwagens

Het Hof van Justitie oordeelde in zaak C-321/19 in het voordeel van een Poolse expediteur. Zij had een vordering tot terugbetaling van de tol ingesteld, aangezien de kosten van de verkeerspolitie in de berekening van de tol zijn opgenomen. Het Hooggerechtshof Münster had de zaak doorverwezen naar het Hof van Justitie. Het Hof argumenteerde dat alleen de infrastructuurkosten in aanmerking mochten worden genomen.