O nás

eClaim

eClaim je servis, ktorý dáva dohromady podniky a advokátov.

eClaim poskytuje platformu, ktorá vytvára presadzovanie nárokov čo najefektívnejšie a najúčinnejšie. Pritom sú používané inovačné technológie z oblasti Legal Tech, aby pri sporoch boli zúčastnení podporovaní čo najjednoduchšie a bez komplikácií.

Okrem toho eClaim poskytuje aj financovanie procesu, aby prevzala za zákazníkov riziko nákladov.

Firma eClaim má hlavné sídlo v Nemecku a poskytuje služby po celej Európskej únii.

Hausfeld

Hausfeld je advokátska kancelária špecializujúca sa na spory v oblasti hospodárskeho práva. Jej advokáti zastupovali poškodené podniky v mnohých významných procesoch kartelových náhrad škody a procesoch ohľadom obchodného práva v Nemecku, v Európe a v USA.

Hausfeld patrí k vedúcim zástupcom žaloby v najväčších komplexoch procesov pri nemeckých súdoch. Takto kancelária okrem iného zastupovala, resp. zastupuje poškodený kartel nákladných vozidiel (celkom boli len v Nemecku uplatnené nároky za viac ako 200 000 nákladných vozidiel), veľkých výrobcov automobilov v konaní o náhradu škody proti kartelom dodávateľov automobilov, významné podniky online v konaní proti Google, ako aj podniky na minerálne oleje a maloobchody v konaní proti bankovým združeniam.

Kancelária je za svoje vynikajúce služby pravidelne vyznamenávaná. Publikácia JUVE, špecializujúca sa na komerčných právnikov, ju zvolila „Kanceláriou pre vedenie sporov roku 2019“ potom, čo bola v roku 2018 už ako kancelária kartelového práva roku nominovaná. Ďalšia publikácia, ako Handelsblatt (Obchodný vestník) a Wirtschaftswoche (Hospodársky týždenník), advokátov Hausfeld uvádzajú pravidelne medzi najlepšími nemeckými procesnými advokátmi a kartelovými právnikmi.

Website Hausfeld