Chybný výpočet mýta pre nákladné vozidlá

Vrátenie preplatku mýta
Registrácia

Nemecké mýtne pre nákladné vozidlá je podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora protiprávne –
chráňte teraz svoje nároky pred hroziacim premlčaním!

Európsky súdny dvor dňa 28. októbra 2020 rozhodol, že výška nemeckého mýta pre nákladné vozidlá porušuje európske právo (viac k tomu). Podľa toho Spolková republika Nemecko pri výpočte poplatku za mýto zohľadnila náklady pre dopravnú políciu, hoci toto podľa európskeho práva nie je prípustné. Skôr by sa mali pri výpočte mýtneho započítať iba náklady na infraštruktúru.

Všetci platcovia nemeckéhomýtneho majú preto voči Spolkovej republike Nemecko nárok na vrátenie časti zozaplateného mýta do septembra2021, ktoré bolo založené na nákladoch predopravnú políciu. Podľa súčasného stavu informácií činí nárok minimálne štyripercentá zaplateného poplatku za mýto.

eClaim vám v spolupráci s advokátskou kanceláriou Hausfeld Rechtsanwälte LLP ponúka možnosť zabrániť premlčaniu vašich nárokov na náhradu a vymáhať ich rýchlo, jednoducho a bez akéhokoľvek rizika nákladov. 

Vymáhanie Vašich pohľadávok je pre Vás bezplatné! Náklady znášame my. Mierny podiel na zisku dostaneme iba v prípade úspechu.

Novinka: Legislatívna zmena
Ako prvú reakciu nemecký zákonodarca prepočítal mýto tak, aby od 1. októbra 2021 boli v platnosti nové, nižšie sadzby mýta. Okrem toho novela obsahuje pevné sumy náhrad na obdobie od 28. októbra 2020 až do 30. septembra 2021. Výsledné pohľadávky budú vo vašom mene samozrejme vymáhať aj vaši právnici.

Naša reakcia na legislatívnu úpravu
Spolu s ekonomickým expertom sme i aj my, právnici z Hausfeld Rechtsanwälte LLP, skúmali,  či sú zákonodarcom stanovené sumy úhraddostatočne vysoké. Právnici dospěli k záveru, že to tak bežne nie je a dopravnéspoločnosti si môžu v niektorých prípadoch nárokovať výrazne vyššiu úhradu.
eClaim vám preto ponúka financovanie vymáhania všetkých vašich nárokov na úhradu mýta ako balík. Vaši právnici určia všetky vaše nároky na preplatenie – najmä tie, ktoré idú nad rámec legislatívnej úpravy – a zabezpečíme ich plné uplatnenie. Financovanie vymáhania vašich pohľadávok je možné len vtedy, ak sú vymáhané ako celok.O príslušných krokoch vás samozrejme budeme pravidelne informovať.Čo nasleduje

1. Poskytnutie potrebných dokumentov

Na vymáhanie vašich pohľadávok potrebujú vaši právnici údaje o platbáchmýta a príslušných potvrdeniach o mýte. Na preukázanie predchádzajúcich platiebmôžu postačovať aj iné potvrdenia. Pomožeme Vám zajistiťpolatky a dohodu o financovaní s advokátskou kanceláriou Hausfeld RechtsanwälteLLP, našou partnerskou advokátskou kanceláriou, ktorá bude vo Vašom menevymáhať Vaše pohľadávky.
2. Presadenie vašich pohľadávok

Vaši právnici prijímajú potrebné opatrenia, aby zabránili premlčaniu Vašich pohľadávok a na základe legislatívnej úpravy vymáhajú Vaše pohľadávky mimosúdne. Pokiaľ ide o vaše ďalšie nároky, vaši právnici iniciujú takzvané testovacie prípady, po ktorých nasledujú urovnania, aby v plnej miere uplatnili všetky vaše nároky na náhradu.. V skúšobnom konaní môžu súdy rozhodnúť o právnom stave vybraných žalobcov, z čoho môžu mať prospech aj ďalší žalobcovia.

‍Na stránke FAQ sme pre vászostavili odpovede na najdôležitejšie otázky.