Chybný výpočet mýta pre nákladné vozidlá

Vrátiť preplatok zaplateného mýtneho
Nový rozsudok Európskeho súdneho dvora
Registrácia

Nemecké mýtne pre nákladné vozidlá je podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora protiprávne –
chráňte teraz svoje nároky pred hroziacim premlčaním!

Európsky súdny dvor dňa 28. októbra 2020 rozhodol: Výška nemeckého mýtneho pre nákladné vozidlá porušuje európske právo (viac k tomu). Podľa toho Spolková republika Nemecko pri výpočte poplatku za mýto zohľadnila náklady pre dopravnú políciu, hoci toto podľa európskeho práva nie je prípustné. Skôr by sa mali pri výpočte mýtneho započítať iba náklady na infraštruktúru.

Všetci platcovia nemeckého mýtneho majú preto voči Spolkovej republike Nemecko nárok na vrátenie minimálnej časti zo zaplateného mýta v rokoch 2018 až 2021, ktorá bola založená na nákladoch pre dopravnú políciu. Podľa súčasného stavu informácií činí nárok minimálne štyri percentá zaplateného poplatku za mýto. Možno existujú aj ďalšie iné nároky.

Pozor! Nárokom z roku 2018 hrozí už koncom roku 2021 premlčanie. Preto začnite robiť patričné kroky už v do 4. decembra!

eClaim vám v spolupráci s kanceláriou Hausfeld ponúka možnosť vaše nároky na vrátenie rýchlo, nekomplikovane a bez rizika nákladov pred premlčaním ochrániť – a presadiť.

Na presadenie svojich nárokov na vrátenie sa, prosím, zaregistrujte tu. Pritom rešpektujte, že vaše nároky z roku 2018 môžeme ochrániť pred premlčaním iba vtedy, ak ste svoju registráciu uskutočnili do 8. december 2021! Nároky za rok 2017 sú už s najväčšou pravdepodobnosťou premlčané. Registrácia pre toto obdobie už nie je možná.

Čo nasleduje

1. Registrácia

Pre zažiadanie o svoje navyše zaplatené čiastky mýtneho sa zaregistrujte tu.
2. Prichystanie potrebných dokumentov

Aby sme mohli vaše nároky presadiť, potrebujeme údaje o platbách mýtneho a doklady o zaplatení mýtneho z uvedených rokov. Od nás dostanete ponuku financovania a mandátnu zmluvu.
3. Presadenie vašich nárokov

Vykonáme potrebné opatrenia na zabránenie premlčania a vaše nároky uplatníme mimosúdne. Pokiaľ by tieto snahy oproti očakávaniu nemali žiadny úspech, presadíme vaše nároky na súde.

FAQ

PROČO MUSÍM KONAŤ TERAZ?

collapse_icon

Pre nároky na vrátenie z roku 2018 hrozí koncom roku 2021 premlčanie. Potom už nebudete môcť nič presadzovať. Preto musia byť rýchlo vykonané opatrenia, ktoré premlčaniu zabránia.

KTO MÔŽE UPLATNIŤ NÁROKY NA VRÁTENIE?

collapse_icon

Nároky na vrátenie môže uplatniť každý, kto medzi rokmi 2018 a 2021 zaplatil mýtne pre nákladné vozidlá na nemeckých diaľniciach a spolkových cestách.

AKO VYSOKÉ SÚ MOJE NÁROKY NA VRÁTENIE?

collapse_icon

So všetkou pravdepodobnosťou zaplatili platcovia mýtneho medzi rokmi 2018 a 2021 okolo štyroch percent navyše na poplatku za mýto. Tieto čiastky – možno dokonca vyššie – môžu byť požadované späť.

AKÉ ÚDAJE A DOKUMENTY MUSÍM DAŤ K DISPOZÍCII?

collapse_icon

Aby sme mohli presadiť vaše nároky z rokov 2018 až 2021, potrebujeme údaje k platbám mýtneho a doklady o zaplatení mýtneho z týchto rokov. Každý podnik platiaci mýto sa musí registrovať jednotlivo. Skupinové registrácie nie sú možné. Dávajte, prosím, pozor na to, aby odovzdané doklady boli vystavené na vaše meno alebo meno firmy. Prípadné premenovania alebo právni nástupcovia sa musia dokladovať zodpovedajúcimi výpismi z obchodného registra. Pokiaľ by pri registrácii alebo identifikácii relevantných dokumentov boli nejaké ťažkosti, obráťte sa, prosím, na nás.

AKÉ NÁKLADY PRIPADAJÚ MNE?

collapse_icon

Všetky náklady za vás preberáme – za mierny podiel v prípade úspechu. Pokiaľ máte podnikové poistenie právnej ochrany, ktoré preberá náklady za sledovanie nárokov na vrátenie voči spolku, radi vytvoríme kontakt na kanceláriu Hausfeld.

Back to top