Chybný výpočet mýta pre nákladné vozidlá

Vrátenie preplatku mýta
Registrácia

Nemecké mýtne pre nákladné vozidlá je podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora protiprávne –
chráňte teraz svoje nároky pred hroziacim premlčaním!

Európsky súdny dvor dňa 28. októbra 2020 rozhodol, že výška nemeckého mýta pre nákladné vozidlá porušuje európske právo (viac k tomu). Podľa toho Spolková republika Nemecko pri výpočte poplatku za mýto zohľadnila náklady pre dopravnú políciu, hoci toto podľa európskeho práva nie je prípustné. Skôr by sa mali pri výpočte mýtneho započítať iba náklady na infraštruktúru.

Všetci platcovia nemeckého mýtneho majú preto voči Spolkovej republike Nemecko nárok na vrátenie časti zo zaplateného mýta v rokoch 2018 až 2021, ktorá bola založená na nákladoch pre dopravnú políciu. Podľa súčasného stavu informácií činí nárok minimálne štyri percentá zaplateného poplatku za mýto.

Novinka: Legislatívna zmena
Ako prvú reakciu nemecký zákonodarca prepočítal mýto tak, aby od 1. októbra 2021 boli v platnosti nové, nižšie sadzby mýta. Okrem toho novela obsahuje pevné sumy náhrad na obdobie od 28. októbra 2020 až do 30. septembra 2021. Nároky z toho vyplývajúce budeme vo vašom mene samozrejme aj vymáhať.

Naša reakcia na legislatívnu úpravu
Spolu s našim ekonomickým expertom sme skúmali aj to, či sú zákonodarcom stanovené sumy úhrad dostatočne vysoké. Dospeli sme k záveru, že to tak bežne nie je a dopravné spoločnosti si môžu v niektorých prípadoch nárokovať výrazne vyššiu úhradu.
eClaim vám preto ponúka vymáhanie všetkých vašich nárokov na úhradu mýta ako balík. Určíme všetky vaše nároky na preplatenie – najmä tie, ktoré idú nad rámec legislatívnej úpravy – a zabezpečíme ich plné uplatnenie. O príslušných krokoch vás samozrejme budeme pravidelne informovať.eClaim vám v spolupráci s kanceláriou Hausfeld ponúka možnosť vaše nároky na vrátenie rýchlo, nekomplikovane a bez rizika nákladov pred premlčaním ochrániť – a presadiť.

Čo nasleduje

1. Poskytnutie potrebných dokumentov

Aby sme mohli vaše nároky presadiť, potrebujeme údaje o platbách mýtneho a doklady o zaplatení mýtneho za príslušné roky. Pomožeme Vám zajistiť polatky a dohodu o financovaní s advokátskou kanceláriou Hausfeld Rechtsanwälte LLP, našou partnerskou advokátskou kanceláriou, ktorá bude vo Vašom mene vymáhať Vaše pohľadávky.
2. Presadenie vašich pohľadávok

Prijímame potrebné opatrenia, aby sme zabránili premlčaniu Vašich pohľadávok a na základe legislatívnej úpravy vymáhame Vaše pohľadávky mimosúdne. Vaše ďalšie nároky sa pokúsime presadiť v takzvaných testovacích prípadoch, po ktorých budú nasledovať urovnania. V skúšobnom konaní môžu súdy rozhodnúť o právnom stave vybraných žalobcov, z čoho môžu mať prospech aj ďalší žalobcovia.

FAQ

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O NÁHRADU?

collapse_icon

Každá spoločnosť, ktorá od 1. januára 2018 zaplatila mýto pre nákladné vozidlá na nemeckých diaľniciach a spolkových cestách a ktorá má zmluvný vzťah s Toll Collect alebo poskytovateľom EETS. Výška uskutočnených platieb mýta je zanedbateľná. Ak vaše platby za mýto spracováva fakturačná spoločnosť (napr. SVG, UTA, DKV), stále máte zmluvný vzťah s Toll Collect alebo poskytovateľom EETS. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto záležitosti, pozrite si FAQ.
Krajina, v ktorej sídli vaša spoločnosť, je irelevantná. Namiesto toho je nevyhnutné, aby boli platby mýta založené na priamom zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Toll Collect (alebo poskytovateľom EETS). Ak vaša spoločnosť podala návrh na vyhlásenie konkurzu, môže mať správca konkurznej podstaty nárok na náhradu. V tejto súvislosti nemôžeme poskytnúť žiadne právne poradenstvo.

ČO JE TREBA UROBIŤ V DÔSLEDKU LEGISLATÍVNEJ ÚPRAVY?

collapse_icon

Všetky vaše nároky na vrátenie peňazí pohodlne uplatníme ako balík. Patria sem aj nároky vyplývajúce z legislatívnej úpravy. Nie je pre vás potrebné žiadne ďalšie úsilie. Môžete teda očakávať včasné vrátenie tejto časti vašej pohľadávky.

AKO VYSOKÉ SÚ MOJE NÁROKY NA VRÁTENIE?

collapse_icon

S najväčšou pravdepodobnosťou platitelia mýta v rokoch 2018 až 2021 zaplatili na mýte približne o štyri percentá viac. Tieto sumy – možno aj vyššie – je možno nárokovať.Výška vášho nároku na vrátenie peňazí závisí okrem iného od prejdenej vzdialenosti a špecifikácií vašich nákladných vozidiel.

AKÉ ÚDAJE A DOKUMENTY MUSÍM POSKYTNUŤ?

collapse_icon

Na uplatnenie vašich nárokov od roku 2018 do roku 2021 potrebujeme celkové platby mýta uskutočnené v príslušnom roku, ako aj príslušné potvrdenia o mýte. Uistite sa, že predložené účtenky sú adresované vám alebo vašej spoločnosti. Uveďte tiež všetky zmeny mena alebo právneho nástupníctva. Ak narazíte na problémy s  identifikáciou príslušných dokumentov, pozrite si často kladené otázky a v prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

AKÉ NÁKLADY PRIPADAJÚ MNE?

collapse_icon

Vymáhanie Vašich pohľadávok je pre Vás bezplatné! Náklady znášame my. Mierny podiel na zisku dostaneme iba v prípade úspechu.

ČO SA STANE PO REGISTRÁCII?

collapse_icon

Po registrácii získate prístup k našej dátovej platforme. Tam zadáte všetky potrebné informácie o vašej spoločnosti a poskytnete nám požadované dokumenty, najmä zmluvy a potvrdenia o mýte. Po dokončení odošleme vaše nároky – nemusíte robiť nič iné. O aktuálnom stave konania vás budeme priebežne informovať.

Back to top