Hibásan kalkulált útdíj

Útdíjtúlfizetés visszatérítése
Regisztráció

Az Európai Unió Bíróságának döntése alapján jogellenes a német tehergépjármű-útdíj –
Akadályozza meg igényei küszöbön álló elévülését!

Az Európai Unió Bírósága 2020. október 28-án a következő döntést hozta: A német tehergépjármű-útdíj mértéke nem felel meg az európai törvényi előírásoknak (részletek). Az indokolás alapján a Németországi Szövetségi Köztársaság az útdíjak számításánál figyelembe vette a közlekedésrendészet költségeit is, annak ellenére, hogy ezt az európai jogrend nem engedi. Az útdíj számításánál csak a vonatkozó infrastruktúra költségeit szabadott volna beszámítani.

Ezért minden németútdíjfizető jogosult arra, hogy a Német Szövetségi Köztársasággal szembenlegalább a 2021 szeptemberéig befizetett útdíjnak a közlekedésrendészetiköltségek alapján számított részét visszakapja. A jelenlegi ismereteink szerintaz igény legalább a befizetett útdíj négy százaléka lesz.

Az eClaim a Hausfeld Rechtsanwälte LLP ügyvédi irodával együttműködve lehetőséget kínál Önnekarra, hogy visszatérítési igényeit gyorsan, egyszerűen és költségkockázatnélkül megvédje - és érvényesítse - az elévüléssel szemben. 

A követeléseinekérvényesítése az Ön számára ingyenes! A költségeket az eClaim viseli. Az eClaimcsak siker esetén kap mérsékelt nyereségrészesedést.

Új: törvénymódosítás
Első reakcióként a német jogalkotó újraszámolta az útdíjat, így 2021. október 1-jétől új, alacsonyabb díjtételek lépnek életbe. Ezen túlmenően a módosítás fix visszatérítési összegeket tartalmaz a 2020. október 28-tól kezdődő időszakra, 30-ig bezárólag. 2021. szeptember. Természetesen az ebből eredő követeléseket is érvényesíteni fogjuk az Ön nevében.

Válaszunk a törvénymódosításra
AHausfeld Rechtsanwälte LLP ügyvédei egy gazdasági szakértővel közösen azt ismegvizsgálták, hogy kellően magasak-e a jogalkotó által meghatározottvisszatérítési összegek. Az ügyvédek arra a következtetésre jutottak, hogy ezrendszerint nem így van, és a közlekedési társaságok bizonyos esetekbenlényegesen magasabb költségtérítést igényelhetnek.
Az eClaim ezért az Önt megillető útdíj visszatérítésére irányuló valamennyiigény érvényesítésének finanszírozását kínálja Önnek egy csomagban. A felelősügyvédek meghatározzák az Ön teljes költségtérítési igényét – különösen azokat,amelyek túlmutatnak a jogszabály-módosításon –, és teljes mértékben érvényesítikazt. A követelései érvényesítésének finanszírozása csak egy átfogó csomag általtörténhet. Természetesen rendszeresen tájékoztatjuk Önt minden lépésről.Hogyan tovább?

1. Szükséges dokumentumok benyújtása

Igényeinek érvényesítéséhezaz Önért felelős ügyvédeknek szükségük van az útdíjfizetési adatokra és amegfelelő útdíjbizonylatokra; régebbi fizetések esetén más elszámolások iselegendőek lehetnek. Ön kap tőlünk egy szerződést a követelése érvényesítésénekfinanszírozására, valamint egy díjazási megállapodást partner ügyvédiirodánkkal, a Hausfeld Rechtsanwälte LLP ügyvédi irodával, amely az Önköveteléseit érvényesíteni fogja.
2. Igényeinek érvényesítése

AzÖnért felelős ügyvédek megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében,hogy követelései ne évüljenek el, és követeléseit peren kívül érvényesítik ajogszabálymódositás alapján. További követelései érdekében ún. próbavégzésekkelés későbbi egyezségekkel arra fognak törekedni, hogy érvényesíteni tudják azösszes olyan követelést, amelyre Ön jogosult. A bíróságok a próbaperekben akiválasztott igénylők jogi helyzetét illetően olyan döntést hozhatnak, amelymás igénylők számára is előnyös lehet. 

Válaszokata leggyakrabban feltett kérdésekre a GYIK oldalon állítottunk össze.