Jogi Háttér

Az Európai Unió Bírósága a C-321/19 számú 2020. október 28-i ítéletében határozatot hozott arról, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság által beszedett tehergépjármű-útdíjak sértik az 1999/62/EK számú (módosítást követően 2006/38/EK számú) irányelv 7. cikk. 9. bekezdés alatt foglalt költségtúllépési tilalmat. Az irányelv 7. cikk. 9. bekezdés értelmében az útdíjak megállapításának alapja „kizárólag az infrastruktúra költségeinek átterhelése“ lehet. Ezek a költségek a közúthálózat üzemeltetésének költségeit foglalják magukban. A Németországi Szövetségi Köztársaság a fentieken felül az útdíjak kalkulációja során beszámította a közúthálózat üzemeltetésének költségeit is. A fentiek ellen tiltakoztak az ügyindító eljárás felperesei a Kölni Közigazgatási Bíróság előtt (VG Köln, 2015. december 1-jei ítélet, 14 K 7974/13).

A Münsteri Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (OVG Münster) az Európai Unió Bírósága felé benyújtott fellebbezésében azt vetette fel, hogy a közlekedésrendészet figyelembe vett költségei az útdíjak mértékének megállapítása során az irányelv 7. cikk. 9. bekezdés 2. tétel rendelkezéseivel összeegyeztethetők (OVG Münster, 2019. március 28-i határozat, 9 A 118/16).

Az Európai Unió Bírósága erre azt válaszolta, hogy „a rendészeti tevékenységek állami hatáskörbe [tartoznak], amely a tevékenységek gyakorlása során az állam hatalmi jogkört gyakorol és nem csupán az infrastruktúra üzemeltetőjeként jár el.“ Ezért az Európai Unió Bírósága szerint a közlekedésrendészeti költségeket nem lehet az irányelv 7. cikk. 9. bekezdése szerinti üzemeltetési költségnek tekinteni (EuGH, 2020. október 28-i ítélet, C-321/19 Rn) 26 f). Ezzel az útdíj megállapítása, legalábbis azon részében, amely a közlekedésrendészet költségeit is tartalmazza, az európai jogba ütközik.

Az OVG Münster az Európai Unió Bírósága döntése alapján köteles a továbbiakban megvizsgálni, hogy a tehergépjármű-útdíj esetleges további elemei is jogellenesek-e, és hogy milyen mértékű pontosan a visszatérítési igény.

Az EB döntésére válaszul a német törvényhozás elfogadta a szövetségi autópályadíj-törvény módosítását, és újraszámította az útdíjat. A 2021. október 1-jén életbe lépett változás új, kedvezményes díjtételeket alkalmaz. A jogszabály-módosítás visszamenőleges hatállyal 2020. október 28-ra került, így az EB 2020. október 28-i ítélete óta eltelt időszakra, 2021. szeptember 30-ig már csökkentették az útdíj mértékét. mint a fizetendő útdíj összege – ezért utólag változott. Emiatt a régi és az új törvény szerint fizetendő útdíj mértéke közötti különbségen alapuló visszatérítési igények merülnek fel.A részletes jogi áttekintést követően azonban arra a következtetésre jutottunk, hogy a törvénymódosítás nem felel meg teljes mértékben az európai jog követelményeinek. A visszamenőleges útdíjcsökkentés többek között csak az ítélet utáni időszakra vonatkozik. A 2020. október 28-a előtti időszakra vonatkozó további visszatérítésekkel a módosítás nem foglalkozik. Ugyanakkor a jogszabály-módosítás által lefedett időszakra vonatkozó visszatérítések kapcsán is kétséges, hogy a jogszabály-módosításon alapuló visszatérítés kellően magas-e. Egy gazdasági szakértővel arra a következtetésre jutottunk, hogy a felajánlott költségtérítés rendszeresen túl alacsony, és a közlekedési társaságok esetenként a módosításban meghatározottaknál lényegesen magasabb költségtérítést követelhetnek.