Chybný výpočet mýtného pro nákladní vozidla

Vrácení přeplateku za zaplacené mýtné
Registrace

Německé mýtné pro nákladní vozidla je podle rozhodnutí Evropského soudního dvora protiprávní –
chraňte nyní své nároky před hrozícím promlčením na konci roku 2020!

Evropský soudní dvůr dne 28. října 2020 rozhodl, že výše německého mýtného pro nákladní vozidla porušuje evropské právo (čtěte více). Podle něj zohlednila Spolková republika Německo při výpočtu poplatku za mýto náklady pro dopravní policii, ačkoliv toto podle evropského práva není přípustné. Místo toho by se měly při výpočtu mýtného započítat pouze náklady na infrastrukturu.

Všichni plátci německého mýtného tak mají vůči Spolkové republice Německo nárok na náhradu minimálně části zaplaceného mýtného v letech 2018 až 2021, která se zakládala na nákladech za dopravní policii. Podle současného stavu informací činí nárok minimálně čtyři procenta zaplaceného poplatku za mýto.

Společnost eClaim, ve spolupráci s advokátní kanceláří Hausfeld Rechtsanwälte LLP, nabízí možnost zabránit promlčení vašich nároků na náhradu a vymáhat je rychle, snadno a bez jakéhokoliv rizika nákladů.

Vymáhání Vašich nároků je bezplatné, náklady neseme my. Pouze v případě úspěchu si vyúčtujeme mírný podíl z přijaté částky.

Novinka: Legislativní Novela:
Německý zákonodárce v první reakci přepočítal mýtné tak, že od 1. října 2021 platí nové, nižší sazby mýtného. Novela navíc obsahuje pevné částky náhrad pro období od 28. října 2020 až do 30. září 2021. Výsledné nároky za vás samozřejmě budou vaši právníci vymáhat.

Reakce z naší strany na legislativní změnu
Společně s ekonomickým expertem právníci společnosti Hausfeld Rechtsanwälte LLP také zkoumali, zda jsou zákonodárcem stanovené částky úhrad dostatečně vysoké. Došli k závěru, že tomu tak běžně není a že dopravní společnosti mohou v některých případech požadovat výrazně vyšší úhradu. eClaim vám proto nabízí financovat vymáhání všech vašich nároků na náhradu mýtného jako balíček. Vaši právníci zjistí veškeré vaše nároky na náhradu – zejména ty, které jdou nad rámec legislativní úpravy – a zajistí jejich plné vymáhání. Financování vymáhání vašich pohledávek je možné pouze v přpadě, že jsou vymáhány jako celek. O příslušných krocích vás samozřejmě budeme pravidelně informovat.


Co následuje

1. Příprava potřebných dokumentů

Abychom mohli vymáhat vaše nároky, právníci potřebuj údaje o platbách mýtného a odpovídající potvrzení o mýtném. K prokázání dřívějších plateb mohou být dostatečné i jiné dokumenty. Připravíme Vám smlouvy o financování a poplatcích s advokátní kanceláří Hausfeld Rechtsanwälte LLP, naší partnerskou advokátní kanceláří, která za Vás bude vymáhat Vaše nároky.
2. Prosazení vašich nároků

Vaši právníci učiní potřebná opatření k zabránění promlčení a vaše nároky budeme vymáhat mimosoudně na základě legislativní úpravy. Ohledně Vašich dalších žádostí právníci připraví takzvané testovací případy následované vyrovnáním k úplnému prosazení všech vašich nároků. V testovacím řízení mohou soudy rozhodnout o právním stavu vybraných žalobců, z čehož pak mohou mít prospěch i další žalobci.

Nastránce FAQ jsem pro Vás připravili odpovědi na nejdůležitější otázky.