Chybný výpočet mýtného pro nákladní vozidla

Vrátit přeplatek zaplaceného mýtného
Nový rozsudek Evropského soudního dvora
Registrace

Německé mýtné pro nákladní vozidla je podle rozhodnutí Evropského soudního dvora protiprávní –
chraňte nyní své nároky před hrozícím promlčením na konci roku 2020!

Evropský soudní dvůr dne 28. října 2020 rozhodl: Výše německého mýtného pro nákladní vozidla porušuje evropské právo (více k tomu). Podle toho zohlednila Spolková republika Německo při výpočtu poplatku za mýto náklady pro dopravní policii, ačkoliv toto podle evropského práva není přípustné. Místo toho by se měly při výpočtu mýtného započítat pouze náklady na infrastrukturu.

Všichni plátci německého mýtného mají proto vůči Spolkové republice Německo nárok na vrácení minimálně části zaplaceného mýtného v letech 2018 až 2021, která se zakládala na nákladech za dopravní policii. Podle současného stavu informací činí nárok minimálně čtyři procenta zaplaceného poplatku za mýto. Možná existují i další jiné nároky.

Nárokům z roku 2018 hrozí již koncem roku 2021 promlčení. Proto začněte dělat patřičné kroky již v do 4. prosince!

eClaim vám ve spolupráci s kanceláří Hausfeld nabízí možnost vaše nároky na vrácení rychle, nekomplikovaně a bez rizika nákladů před promlčením ochránit – a prosadit.

K prosazení svých nároků na vrácení se prosím zaregistrujte zde. Přitom že vaše nároky z roku 2018 můžeme ochránit před promlčením jen tehdy, pokud dokončíte svou registraci do 8. prosinec 2021! Nároky za rok 2017 jsou již s největší pravděpodobností promlčeny. Registrace pro toto období již není možná.

Co následuje

1. Registrace

Pro zažádání o vrácení přeplatku zaplaceného mýtného se zaregistrujte zde.
2. Přichystání potřebných dokumentů

Abychom mohli vaše nároky prosadit, potřebujeme údaje o platbách mýtného a doklady o zaplacení mýtného z příslušných let. Od nás následně dostanete nabídku financování a mandátní smlouvu.
3. Prosazení vašich nároků

Učiníme potřebná opatření k zabránění promlčení a vaše nároky uplatníme mimosoudně. Pokud by tyto snahy oproti očekávání neměly úspěch, prosadíme vaše nároky u soudu.

FAQ

PROČ MUSÍM JEDNAT NYNÍ?

collapse_icon

Pro nárok na vrácení z roku 2018 hrozí koncem roku 2021 promlčení. Pak už nebudete moci jej uplatnit. Proto musí být rychle učiněna opatření, která promlčení zabrání.

KDO MŮŽE UPLATNIT NÁROKY NA VRÁCENÍ?

collapse_icon

Nároky na vrácení může uplatnit každý, kdo mezi roky 2018 a 2021 zaplatil mýtné pro nákladní vozidla na německých dálnicích a spolkových silnicích.

JAK VYSOKÉ JSOU MOJE NÁROKY NA VRÁCENÍ?

collapse_icon

Se vší pravděpodobností zaplatili plátci mýtného mezi roky 2018 a 2021 kolem čtyř procent navíc na poplatku za mýto. Tyto částky – možná dokonce i vyšší – mohou být požadovány zpět.

JAKÉ ÚDAJE A DOKUMENTY MUSÍM DÁT K DISPOZICI?

collapse_icon

Abychom mohli prosadit vaše nároky z let 2018 až 2021, potřebujeme údaje k platbám mýtného a doklady o zaplacení mýtného z těchto let. Každá společnost platící mýto se musí registrovat jednotlivě. Skupinové registrace nejsou možné. Dávejte prosím pozor na to, aby předané doklady byly vystavené na vaše jméno nebo jméno společnosti. Případná přejmenování nebo právní nástupci se musí doložit odpovídajícími výpisy z obchodního rejstříku. Pokud by při registraci nebo identifikaci relevantních dokumentů byly nějaké potíže, neváhejte se na nás obrátit.

JAKÉ NÁKLADY PŘIPADAJÍ MNĚ?

collapse_icon

Veškeré náklady za vás přebíráme – za mírný podíl v případě úspěchu. Pokud máte pojištění právní ochrany, které zahrnuje náklady řízení u vymáhání nároků na náhradu škody vůči federální vládě, rádi vám předáme kontakt na naši advokátní kancelář Hausfeld.

Back to top