Chybný výpočet mýtného pro nákladní vozidla

Vrácení přeplateku za zaplacené mýtné
Registrace

Německé mýtné pro nákladní vozidla je podle rozhodnutí Evropského soudního dvora protiprávní –
chraňte nyní své nároky před hrozícím promlčením na konci roku 2020!

Evropský soudní dvůr dne 28. října 2020 rozhodl, že výše německého mýtného pro nákladní vozidla porušuje evropské právo (čtěte více). Podle toho zohlednila Spolková republika Německo při výpočtu poplatku za mýto náklady pro dopravní policii, ačkoliv toto podle evropského práva není přípustné. Místo toho by se měly při výpočtu mýtného započítat pouze náklady na infrastrukturu.

Všichni plátci německého mýtného tak mají proto vůči Spolkové republice Německo nárok na náhradu minimálně části zaplaceného mýtného v letech 2018 až 2021, která se zakládala na nákladech za dopravní policii. Podle současného stavu informací činí nárok minimálně čtyři procenta zaplaceného poplatku za mýto.

Novinka: Legislativní Novela:
Německý zákonodárce v první reakci přepočítal mýtné tak, že od 1. října 2021 platí nové, nižší sazby mýtného. Novela navíc obsahuje pevné částky náhrad pro období od 28. října 2020 až do 30. září 2021. Výsledné nároky za vás samozřejmě budeme vymáhat i my.

Reakce z naší strany na legislativní změnu
Společně s naším ekonomickým expertem jsme také zkoumali, zda jsou zákonodárcem stanovené částky úhrad dostatečně vysoké. Došli jsme k závěru, že tomu tak běžně není a že dopravní společnosti mohou v některých případech požadovat výrazně vyšší úhradu.eClaim vám proto nabízí vymáhání všech vašich nároků na náhradu mýtného jako balíček. Zjistíme veškeré vaše nároky na náhradu – zejména ty, které jdou nad rámec legislativní úpravy – a zajistíme jejich plné vymáhání pro vás. O příslušných krocích vás samozřejmě budeme pravidelně informovat.


Upozornění! Nárokům z roku 2018 hrozí již koncem roku 2021 promlčení. Proto začněte dělat patřičné kroky již v do 8. Prosince 2021 roku!

Nároky, které vznikly v roce 2018, budou pravděpodobně promlčeny na konci roku 2021. Konejte proto do 8. prosince 2021! eClaim ve spolupráci s advokátní kanceláří Hausfeld Vám nabízí možnost zabránit promlčení Vašich nároků na úhradu a vymáhat je rychle, snadno a bez jakéhokoli rizika nákladů.

K prosazení svých nároků na vrácení se prosím zaregistrujte zde. Přitom že vaše nároky z roku 2018 můžeme ochránit před promlčením jen tehdy, pokud dokončíte svou registraci do 8. prosinec 2021 Roku. Nároky za rok 2017 jsou již s největší pravděpodobností promlčeny. Registrace pro toto období již není možná.

Co následuje

1. Registrace

Pro získání přeplatu za mýtné zaregistrujte se. Zde.
2. Příprava potřebných dokumentů

Abychom mohli vymáhat vaše nároky, potřebujeme údaje o platbách mýtného a odpovídající potvrzení o mýtném. Poskytneme Vám honorář a smlouvu o financování s advokátní kanceláří Hausfeld Rechtsanwälte LLP, naší partnerskou advokátní kanceláří, která za Vás bude vymáhat Vaše nároky.
3. Prosazení vašich nároků

Učiníme potřebná opatření k zabránění promlčení a vaše nároky budeme vymáhat mimosoudně. Na základě legislativní úpravy. Vaše další nároky se pokusíme vymáhat v tzv. testovacích případech s následným vyrovnáním. V testovacím řízení mohou soudy rozhodnout o právním stavu vybraných žalobců, z čehož pak mohou mít prospěch i další žalobci.

FAQ

PROČ BYCH MĚL JEDNAT HNED?

collapse_icon

Nárokům na proplacení z roku 2018 hrozí koncem roku 2021 promlčení a nebude je možné vymáhat. Pak už nebudete moci jej uplatnit. Proto je třeba přijmout opatření k pozastavení promlčení.

KDO MŮŽE POŽADOVAT NÁHRADU?

collapse_icon

Jakákoli společnost, která od 1. ledna 2018 platí mýtné pro kamiony na německých dálnicích a spolkových silnicích a která má smluvní vztah s Toll Collect nebo poskytovatelem EETS. Výše provedených plateb mýtného je nevýznamná. Pokud vaše platby mýtného zpracovává fakturační společnost (např. SVG, UTA, DKV), máte stále smluvní vztah s Toll Collect nebo poskytovatelem EETS. Máte-li k této záležitosti nějaké dotazy, podívejte se prosím na FAQ.Země, kde sídlí vaše společnost, je irelevantní. Místo toho je nezbytné, aby platby mýtného byly založeny na přímém smluvním vztahu se společností Toll Collect (nebo poskytovatelem EETS). Každá společnost platící mýto musí být registrována samostatně; skupinové registrace nejsou možné. Pokud vaše společnost podala návrh na insolvenci, může mít insolvenční správce nárok na náhradu. V tomto ohledu nemůžeme poskytnout žádné právní poradenství.

CO MUSÍM UDĚLAT V DŮSLEDKU LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY?

collapse_icon

Všechny vaše nároky na vrácení peněz pohodlně uplatníme jako balíček. Patří sem i nároky vyplývající z legislativní úpravy. Není pro vás žádné další úsilí.
Nároky plynoucí z legislativní úpravy za vás vymáháme, jakmile dokončíte registraci a nahrajete požadované dokumenty. Můžete tedy očekávat včasné vrácení této části vaší pohledávky.

JAK VYSOKÉ JSOU MOJE NÁROKY NA NÁHRADU?

collapse_icon

Snejvětší pravděpodobností zaplatili plátci mýtného mezi lety 2018 a 2021 na mýtném zhruba o čtyři procenta vice. Tyto částky – možná dokonce i vyšší – lze vymáhat zpět. Výše vašeho nároku na vrácení peněz závisí mimo jiné na ujeté vzdálenosti a specifikacích Vašich nákladních vozidel

JAKÉ ÚDAJE A DOKUMENTY MUSÍM POSKYTNOUT?

collapse_icon

K vymáhání vašich nároků od roku 2018 do roku 2021 potřebujeme celkové platby mýtného provedené v příslušném roce a také odpovídající potvrzení o mýtném. Ujistěte se, že zaslané účtenky jsou adresovány Vám nebo Vaší společnosti. Uveďte také případné změny jména nebo právní nástupnictví. Pokud narazíte na nějaké potíže s registrací nebo identifikací příslušných dokumentů, podívejte se prosím na často kladené otázky a v případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

JAKÉ NÁKLADY PŘIPADAJÍ MNĚ?

collapse_icon

Vymáhání na základě Vašich pohledávek je pro Vás bezplatné! Náklady neseme my. Mírný podíl na zisku obdržíme pouze v případě úspěchu.

CO SE MI STANE PO REGISTRACI?

collapse_icon

Po registraci získáte přístup k naší datové platformě. Zde zadáte všechny potřebné informace o vaší společnosti a poskytnete nám požadované dokumenty, zejména smlouvy a potvrzení o mýtném. Jakmile je toto dokončeno, odešleme vaše nároky – nemusíte dělat nic jiného. O aktuálním stavu řízení vás budeme průběžně informovat.

Back to top