FAQ

1. Jak vysoké jsou mé nároky na úhradu?

collapse_icon

Přesná výše nároků na náhradu závisí na ujetých trasách, normě EURO, počtu náprav a přípustné celkové hmotnosti příslušného nákladního vozidla. Je velmi pravděpodobné, že do 30. září 2021 zaplatili poplatníci mýtného v průměru o čtyři až sedm procent více.

Podle aktuální judikatury OVG Münster lze s největší pravděpodobností požadovat úroky z pohledávky na vrácení mýtného ode dne zaplacení mýtného.

2. U kterých plateb mýtného lze žádat o proplacení?

collapse_icon

Nabídka eClaim se vztahuje na mýtné pro nákladní vozidla zaplacené na německých dálnicích a spolkových silnicích na základě smluvního vztahu se společností Toll Collect nebo poskytovatelem EETS. Jako poskytovatelé EETS jsou schváleny pouze společnosti Axxès, Toll4Europe, Telepass, AS24 od TotalEnergies a Tolltickets. I když je mýtné hrazeno prostřednictvím zúčtovací společnosti (např. SVG, UTA, DKV), vždy existuje smluvní vztah se společností Toll Collect nebo poskytovatelem EETS.

Pokud pro vás společnost Hausfeld Rechtsanwälte LLP v rámci nabídky eClaim jednala již na konci roku 2020, budete mít s velkou pravděpodobností nárok na nároky na úhradu za platby od roku 2017.Pokud pro vás společnost Hausfeld Rechtsanwälte LLP nejednala do roku 2021,budete mít s největší pravděpodobností nárok na vrácení plateb od roku 2018.

Můžete mít také nárok na vrácení dřívějších plateb. Společnost Hausfeld Rechtsanwälte LLP pro vás bude ve spolupráci s eClaim vymáhat i tyto nároky.

3. Mám smluvní vztah se společností Toll Collect nebo poskytovatelem EETS?

collapse_icon

Společnost Toll Collect a poskytovatelé EETS (Axxès, Toll4Europe, Telepass, AS24 od TotalEnergies, Tolltickets) zpracovávají platby mýtného mezi společností, která je povinna platit mýtné, a spolkovou vládou. Proto má každá společnost, která sama platí mýtné za nákladní automobily, smluvní vztah se společností Toll Collect nebo s poskytovatelem EETS.

Všechny společnosti registrované u některého z těchto poskytovatelů mýtného mají smluvní vztah se společností TollCollect nebo s poskytovatelem EETS. Registrované společnosti mají uživatelské číslo poskytovatele služby Toll Collect nebo EETS. Tuto informaci získáte u poskytovatele mýtného.

I když nejste registrovaní, můžete mít smluvní vztah se společností Toll Collect nebo poskytovatelem EETS. Smluvní vztah vzniká zejména tehdy, pokud jste přijali všeobecné podmínky jednoho z těchto poskytovatelů mýtného. K tomu může dojít i při ruční rezervaci cesty.

Kromě toho se může stát, že fakturační společnost (SVG, UTA, DKV atd.) uzavřela smlouvu se společností Toll Collect nebo poskytovatelem EETS vaším jménem jako zprostředkovatel. V případě pochybností se obraťte na fakturační společnost.

4. Jaký je rozdíl mezi poskytovatelem mýtného a fakturační společností?

collapse_icon

Každá společnost, která sama platí mýtné za nákladní automobily, má smluvní vztah s poskytovatelem mýtného (Toll Collect,Axxès, Toll4Europe, Telepass, AS24 společnosti TotalEnergies, Tolltickets).

Smluvní vztah se zúčtovatelem (jako je SVG,UTA nebo DKV) naopak neexistuje ve všech případech, a pokud ano, je to doplněk ke smluvnímu vztahu s poskytovatelem mýtného. Je to proto, že zúčtovací společnosti zpracovávají platby mezi společností, která je povinna platit mýtné, a společností Toll Collect nebo poskytovatelem EETS.

5. V čem spočívá změna zákona?

collapse_icon

Vzhledem ke změně zákona budou nové, nižší sazby mýtného platit zpětně pro období od 28. října 2020 do 30. září 2021 včetně. Společnost Hausfeld Rechtsanwälte LLP pro vás získá první okamžitou částečnou úhradu vašich nároků na úhradu z důvodu tohoto zákonného snížení sazby za dotčené období.

6. Jakou výhodu přináší eClaim, když BAG stejně částečně proplácí mýtné?

collapse_icon

Revize provedená společností Hausfeld Rechtsanwälte LLP společně s dopravním expertem ukázala, že poplatníci mýtného mají v některých případech pravděpodobně nárok na výrazně vyšší úhradu, než je BAG ochotna vyplatit.

Navíc se proplácení podle novely zákona týká pouze nároků od 28. října 2020 do 30. září 2021. Období před tímto datem nový zákon neupravuje. eClaim vám proto nabízí uplatnění všech nároků na proplacení mýtného jako balíček. Přitom všechny vaše nároky na úhradu - zejména i ty, které jdou nad rámec novely zákona - budou stanoveny a komplexně uplatněny za vás. Upozorňujeme, že společnost Hausfeld Rechtsanwälte LLP může vaše nároky na vrácení peněz uplatnit pouze v rámci nabídky eClaim jako komplexního balíčku, tj. sestávajícího z nároků vyplývajících ze změny zákona a případných nároků přesahujících tento rámec.

8. Jak postup pokračuje? Kdy mohu očekávat výplatu?

collapse_icon

V zájmu co nejkomplexnější ochrany vašich práv společnost Hausfeld Rechtsanwälte LLP postupně vymáhá vrácení nezákonného mýtného za nákladní automobily.

Společnost Hausfeld Rechtsanwälte LLP vypracovala pro úhradu částek vyplývajících ze snížení sazeb za období od 28.října 2020 do 30. září 2021 postup, podle kterého jsou k vyčíslení a vymáhání nároků vyplývajících ze změny zákona u BAG zapotřebí pouze níže uvedené údaje a dokumenty.

První částečnou platbu - týkající se vašich nároků na vrácení peněz v důsledku snížení sazeb - očekáváme na konci druhého čtvrtletí roku 2022.

Za účelem vymáhání Vašich nároků na úhradu nad rámec těchto nároků, které se zakládají zejména na platbách mýtného provedených před 28. říjnem 2020, vedou Vaši právní zástupci z advokátní kanceláře Hausfeld Rechtsanwälte LLP modelové řízení proti BAG. Tato řízení objasní, jak vysoké jsou - kromě nároků ze snížení tarifu - nároky na vrácení poplatků na základě nezákonného mýtného pro nákladní automobily.

9. Jaké dokumenty musím nahrát?

collapse_icon

Pro platby v období od 28.10. 2020 do 30. 9. 2021 nahrajte podklady v části "Poplatky 1/2"na platformě eClaim. Nahrajte prosím pouze měsíční nebo čtrnáctidenní výkazy mýtného od společnosti Toll Collect nebo od jednoho z poskytovatelů EETS (Axxès, Toll4Europe, Telepass, AS24 od TotalEnergies, Tolltickets). Pokud nevíte, jak o požadované dokumenty požádat,najdete podrobný popis na platformě eClaim.

Upozorňujeme,že příslušné PDF musí obsahovat pouze měsíční výkaz mýtného. K dokumentu nepřikládejte žádné další podklady ani přílohy. Nevkládejte prosím  doklady o jednotlivých jízdách.

Vzory výkazů od společnosti Toll Collect a poskytovatelů EETS si můžete stáhnout pod následujícími odkazy. V položce "Mýtné 1/2" nahrajte pouze dokumenty tohoto typu.

-         Vzor výpisu mýtného bohužel není v současné době k dispozici.

Vpřípadě plateb do 28.10.2020 nahrajte výkazy v části "Platby mýtného 2/2". Pro toto období jsou přijatelné i jiné účtenky. Pokud máte měsíční nebo čtrnáctidenní výkazy mýtného od společnosti Toll Collect nebo poskytovatele EETS, nahrajte je.

Upozorňujeme,že chybějící nebo nesprávné účtenky výrazně snižují vaše šance na úspěch.

10. Změnily se údaje o mé společnosti, co musím udělat?

collapse_icon

Pokud jste po (opětovném) otevření platformy eClaim ještě neodeslali své údaje kliknutím na tlačítko "Odeslat", opravte si prosím údaje o své společnosti na platformě sami.

Pokud si přejete změnit své údaje po jejich odeslání, kontaktujte prosím zákaznický servis eClaim na adrese service@eclaim.de a uveďte své registrační číslo eClaim.

11. Co mám dělat, pokud je na mou společnost podán insolvenční návrh nebo byla zrušena?

collapse_icon

Pokud je vaše společnost v insolvenci, je obvykle oprávněn požadovat úhradu pouze insolventní správce. V případě platební neschopnosti neprodleně informujte svého insolventního správce o postupu proplácení mýtného a o své účasti v nabídce eClaim. Požádejte svého insolventního správce, aby v této věci kontaktoval společnost eClaim a Hausfeld Rechtsanwälte LLP.

Pokud vaše společnost mezitím zanikla, je třeba v každém jednotlivém případě vyjasnit, kdo je aktuálním žadatelem o vrácení mýtného. Na platformě eClaim najdete v části "Registrační údaje" otázku: "Byla vaše společnost od října 2020 zrušena nebo prohlášena za insolventní?". Zde vyberte odpověď, která se vás týká. Případně kontaktujte zákaznický servis eClaim na adrese service@eclaim.de.

12. Plnou moc jsem odeslal, ale nedostal jsem žádnou odpověď. Přišla plná moc?

collapse_icon

Plnou moc obdrží advokátní kancelář Hausfeld Rechtsanwälte LLP běžnou poštou. Vzhledem k velkému zájmu o úhradu mýtného dostává advokátní kancelář každý den velké množství dopisů. Budeme vás kontaktovat pouze v případě, že vaše plná moc nebyla přijata nebo byla přijata nesprávně. Pokud se vám společnost eClaim nebo Hausfeld Rechtsanwälte LLP neozvou, můžete předpokládat, že je vše v pořádku.

Prosíme, pomozte při zpracování žádosti tím, že na uvedenou adresu zašlete poštou pouze originál plné moci a zajistěte,aby byla vaše pošta zřetelně označena registračním číslem eClaim.

13. Proč již nemám přístup k platformě eClaim?

collapse_icon

Pokud jste zaregistrovali svou společnost na mautzurueck.de, ale neodevzdali jste své údaje na platformě eClaim včas do 08.12.2021, nebudete se již moci zúčastnit nabídky eClaim. Váš odkaz na platformu pak již nebude platný.

Pokud jste omylem zaregistrovali stejnou společnost vícekrát, budete mít stále přístup do platformy pro registraci, kterou jste dokončili pomocí tlačítka "Odeslat".

Back to top