FAQ

1. Kdo může žádat o vrácení přeplatku mýtného?

collapse_icon

Každý kdo platil mýtné za nákladní automobily na německých dálnicích a federálních silnicích od 1. ledna 2018. Zaplacená částka není podstatná. Je však důležité, aby mýtné bylo placeno na základě přímého smluvního vztahu se společností Toll Collect (nebo poskytovatelem EETS).
Pokud je vaše společnost v insolvenčním řízení, může tyto nároky uplatnit insolvenční správce. V této záležitosti však nenabízíme právní poradenství.

2. Nejsem si jistý, zda mám přímý smluvní vztah se společností Toll Collect.

collapse_icon

Všechny společnosti registrované u Toll Collect mají přímý smluvní vztah se společností Toll Collect. Registrované společnosti mají uživatelské číslo Toll Collect. I v případě, že nejste registrovaní u Toll Collect, můžete mít stále přímý smluvní vztah. Vzniká zejména v případě, pokud přijmete Všeobecné podmínky společnosti Toll Collect pro registrované společnosti. K tomu dochází v případě registrace jednotlivé jízdy manuálně. Dále je možné, že fakturující společnost (UTA, DKV atd.) uzavřela smluvní vztah s Toll Collect za vás. V případě pochybností se obraťte na fakturující společnosti.

3. Proč musím konat nyní?

collapse_icon

Nárokům o vrácení přeplatku za rok 2018 hrozí promlčení na konci roku 2021. V takovém případě je již nebude možné dále vymáhat. Z toho důvodu je nutné včas přijmout opatření k pozastavení této lhůty.

4. Mohou předložit žádost společnosti provozující pouze pronajatá vozidla?

collapse_icon

Pouze společnosti, které mají přímý smluvní vztah se společností Toll Collect (nebo poskytovatelem EETS), můžou žádat o vrácení přeplatku. V závislosti na konkrétním případě to může potenciálně být nájemce i pronajímatel, nikoliv však současně pro stejnou platbu mýta. Obecně má však nárok na vrácení přeplatku pronajímatel.

DŮLEŽITÉ: Nestačí mít mýtné vyúčtované interně, takový postup nezakládá vlastnictví nároku na vrácení přeplatku. Pokud máte například pronajatá vozidla a mýtné hradí pronajímatel (PEMA a podobní) a následně vám jej fakturují,  není toto dostatečné, neboť v tomto případě nemáte přímý smluvní vztah se společností Toll Collect.

5. Mohou žádat o vrácení přeplatku společnosti, které jej uhradily svým dopravcům?

collapse_icon

Ne, toto bohužel společnost eClaim nenabízí.

6. Jak vysoké jsou mé nároky o vrácení přeplatku?

collapse_icon

Přesná částka náhrady bude záviset na projetých trasách, emisní třídě vozidla, počtu náprav a celkové povolené hmotnosti příslušného nákladního vozidla. S největší pravděpodobností plátci mýta v průměru za období 2018-2021 zaplatili o 4 až 7 procent více. Toto navýšení mýta, možná i vyšší částky, mohou být žádány zpět. Nelze vyloučit, že BAG sazby mýta v průběhu roku 2021 upraví, takže se může přeplatek mýtného následně snížit.

7. Budou brány v úvahu žádosti o vrácení mýtného, které jsem dříve podal u (německého) Spolkového úřadu pro přepravu zboží (BAG)?

collapse_icon

Pokud jste již v minulosti od BAG požadovali vrácení mýtného, možná bude možné zahrnout tyto žádosti do dalšího průběhu řízení. Nemůžeme to však garantovat, protože úspěšné vymáhání prostřednictvím eClaim závisí na konkrétním znění Vaší předchozí žádosti a na postupu v tomto řízení. Dokončete prosím registrační proces a nahrajte požadovaného dokumenty, abychom Vás mohli kontaktovat v případě možného zahrnutí předchozích žádostí.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste obdrženi negativní rozhodnutí od BAG v posledním měsíci (nikoliv pouze potvrzení o přijetí žádosti), nemůžete se registrovat ani stát smluvním partnerem společnosti eClaim. V takovém případě se obraťte co nejdříve na svého právníka, jinak riskujete ztrátu nároku.

8. Kdo se může registrovat u eClaim?

collapse_icon

Jakákoliv společnost, která má přímý smluvní vztah se společností Toll Collect nebo s poskytovatelem EETS (viz otázka číslo 2). Každá společnost platící mýtné se musí zaregistrovat samostatně, skupinové registrace nejsou možné.

Pokud jste již v minulosti podali žádost o vrácení části zaplaceného mýta společnosti BAG a během posledního měsíce obdrželi negativní rozhodnutí od BAG, nemůžete se registrovat ani stát smluvním partnerem společnosti eClaim. V takovém případě se obraťte co nejdříve na svého právníka, jinak riskujete ztrátu nároku.

9. Kterou z mých společností mám registrovat?

collapse_icon

Pokud Vaše skupina společností zahrnuje více individuálních společností, zaregistrujte prosím každou společnost, která má svůj vlastní přímý smluvní vztah se společností Toll Collect nebo poskytovatelem EETA (viz otázka číslo 2), přičemž není podstatné, kdo mýtné zaplatil.

10. Jaké náklady budu muset zaplatit?

collapse_icon

Vymáhání Vašich pohledávek je pro Vás bezplatné! Veškeré náklady neseme my. Odměnu si účtujeme pouze v případě úspěchu (viz otázka číslo 11). Bližší informace o podmínkách odměny za úspěch naleznete ve smlouvě o financování.

11. Jaké jsou podmínky odměny za úspěch společnosti eClaim?

collapse_icon

15% v případě dohody na mimosoudním vyrovnání;

23% v případě jedné či více testovacích žalob u soudu, ovšem bez nutnosti žaloby u každého individuálního případu;

33% v případě nutnosti podat žalobu u každého individuálního případu.

Odlišné podmínky se aplikují pouze pro členy různých asociací a spolků:

12,5% místo 15 % v případě dohody na mimosoudním vyrovnání;

20% místo 23 % v případě jedné či více testovacích žalob u soudu, ovšem bez nutnosti žaloby u každého individuálního případu;

30% místo 30 % v případě nutnosti podat žalobu u každého individuálního případu.

12. Mohu se dostavit k soudu?

collapse_icon

Ne, v této fázi předpokládáme mimosoudní urovnání sporu. I kdyby bylo nezbytné vymáhat Vaše pohledávky před soudem, nebudete se muset účastnit soudního jednání.

13. Co znamená poskytovatel EETS ve smyslu registračního procesu?

collapse_icon

„European Electronic Toll Service“ (EETS) umožňuje svým uživatelům přístup ke zpoplatněné evropské silniční síti s jedinou smlouvou a jedinou palubní jednotkou. Tato mýtná služba doplňuje národní elektronické mýtné služby členských států EU (v Německu Toll Collect). Ne každá společnost má smluvní vztah s poskytovatelem EETS. Pokud služby poskytovatele EETS nevyužíváte, nemusíte v tomto ohledu uzavírat smlouvu.

14. Mohou se registrovat také společnosti založené v jiné zemi než Německu?

collapse_icon

Ano, pro vrácení přeplatku mýtného není relevantní, v které zemi je společnost založena. Pouze je podstatné, aby společnost platila mýtné v Německu od 1. ledna 2018.

15. Musím být členem nějaké asociace či sdružení, abych se mohl registrovat?

collapse_icon

Ne, Vaše společnost nemusí být členem žádné asociace či sdružení.

16. Jsme jedna společnost, ale máme několik zákaznických čísel od společnosti Toll Collect nebo poskytovatele EETS. Které zákaznické číslo mám použít při registraci?

collapse_icon

V těchto výjimečných případech udělejte registraci pouze s jedním z těchto čísel. Použijte jedno z čísel, které aktuálně primárně užíváte. V průběhu registračního procesu budete vyzváni k poskytnutí ostatních zákaznických čísel.

17. Zaregistroval jsem se, ale neobdržel žádný další email ani odkaz na portál.

collapse_icon

Nejprve prosím zkontrolujte složku spamu. Pokud jste neobdrželi notifikaci na emailovou adresu poskytnutou při registraci, obraťte se prosím na náš zákaznický servis (service@eclaim.de).

18. Zaregistroval jsem se a obdržel email s odkazem na portál. Jaký je další postup?

collapse_icon

Klikněte na odkaz, který Vás navede na portál společnosti eClaim. Pokud odkaz nefunguje, zkuste nejprve jiný internetový prohlížeč. V případě technických obtíží se obraťte na naši podporu (service@eclaim.de).

Před přihlášením na portál, zadejte emailovou adresu uvedenou při registraci a zvolte si heslo, které si budete pamatovat. Je vhodné si toto heslo poznamenat.

19. Uzavírám smlouvu již samotnou registrací?

collapse_icon

Ne, registrace je nezávazná. Jakmile jste se zaregistrovali, obdržíte smluvní dokumentaci. Teprve poté budete požádáni o zaslání podepsaných smluv.

20. Jaká data a dokumenty budu muset poskytnout?

collapse_icon

Jednak potřebujeme veškeré smluvní dokumenty (Dohoda o poplatcích, Smlouva o financování a plná moc). Dále potřebujeme také informace o mýtných platbách, abychom mohli vymáhat Vaše nároky. Pokud je to možné, uveďte prosím přesné částky mýtného za každou cestu v Německu v období mezi 1. lednem a 31. prosincem 2018 (a stejně tak pro roky 2019, 2020 a 2021 do aktuálního data). Potřebujeme tyto informace, neboť nároky na vrácení části mýta vznikají u každé placené jízdy.

Pokud nemáte možnost uvést přesné částky, můžete uvést platby mýtného vyplývající z Vašich dvanácti měsíčních výpisů/vyúčtování mýtného (pro rok 2021 příslušných měsíčních výpisů/vyúčtování až do aktuálního data), anebo z Vašich ročních výkazů mýtného z let 2018, 2019 a 2020.

Měsíční či roční vyúčtování mýtného od společnosti Toll Collect nebo od poskytovatele EETS případně, pouze pokud nejsou tato vyúčtování k dispozici, od jiné fakturující společnosti, jsou dostatečným důkazem o zaplacení mýtného od 1. prosince 2018 do aktuálního data.

Poskytněte nám prosím kompletní vyúčtování plateb mýtného registrované společnosti z příslušných let. Vezměte také na vědomí, že každá společnost platící mýtné musí být zaregistrována samostatně, skupinové registrace nejsou možné.

Pokud je to možné, vyúčtování s položkami mýtného za období před 1. lednem 2018 anebo obsahující servisní poplatky, by neměly být zasílány. Přesné částky zaplaceného mýtného můžete také zjistit z (elektronického) přehledu jednotlivých jízd poskytovaných společností Toll Collect.

Poznámka: potvrzení o jednotlivých cestách nejsou požadována, vyúčtování mýtného je dostatečné.

21. Jak odešlu data a dokumenty?

collapse_icon

 1.      Stáhněte smluvní dokumenty (Dohodu o poplatcích, Smlouvu o financování a plnou moc) z klientského portálu.

2.      Obě smlouvy vytiskněte v jednom vyhotovení, plnou moc dvakrát.

3.      Všechny dokumenty musí být podepsány oprávněnou osobou (osobami) s kompletním podpisem (nikoliv pouze iniciály či paragraf).

4.      Nahrajte všechny kompletní a podepsané smluvní dokumenty do klientského portálu.

5.      Současně pošlete dvě originální vyhotovení plné moci poštou na adresu: Hausfeld Rechtsanwälte LLP, Walter-Benjamin-Platz 6, D - 10629 Berlin.

Upozornění: s výjimkou plné moci prosím nezasílejte žádné dokumenty ani informace společnosti Hausfeld nebo eClaim poštou, v takovém případě nemůžeme garantovat zpracování.

22. Na co si mám dávat pozor při odesílání podpůrných dokumentů?

collapse_icon

Ujistěte se, že veškeré odesílané dokumenty jsou vyhotoveny ve jménu Vaší společnosti. Jakékoliv změny názvu či právní formy společnosti musí být doloženy příslušnými výpisy z obchodního rejstříku. V této fázi není nutné tyto výpisy nahrávat do klientského portálu. V případě potřeby Vás budeme v této souvislosti kontaktovat.

23. Co mám dělat, pokud nemám podpůrné dokumenty (vyúčtování mýta, faktury) k dispozici?

collapse_icon

Tyto podpůrné dokumenty jsou nezbytné pro vymáhání Vašich nároků. Můžete si vyžádat vyúčtování mýtného od společnosti Toll Collect, poskytovatele EETS nebo fakturující společnosti. Bez těchto dokumentů nebudeme moci vymáhat Vaše nároky.

Pouze v případě, že nemůžete získat podpůrné dokumenty včas, můžete předběžně dokončit registrační proces bez těchto dokumentů. Následně je nutné dodat tyto dokumenty co nejdříve. Jakmile je obdržíte, kontaktuje náš zákaznický servis (service@eclaim.de).

24. Jak se mám vypořádat s fakturami, které se vztahují k období zahrnující více měsíců?

collapse_icon

Můžete nahrát faktury obsahující nájezdy za více měsíců, např. faktura z ledna 2018 obsahuje i nájezdy z prosince 2017. V takovém případě únorová faktura bude zase obsahovat taktéž nájezdy z ledna. Viz také otázka číslo 20.

25. Jak a kde mám odeslat své dokumenty?

collapse_icon

Jakmile se zaregistrujete, obdržíte email obsahující odkaz na dokončení registrace a přístup do klientské sekce. Zde po přihlášení zadáte veškerá potřebná data a nahrajete podpůrné dokumenty.

26. Kdy musím odeslat mé dokumenty a informace?

collapse_icon

Pokud chcete, abychom vymáhali žádosti o vrácení části mýtného za rok 2018, je nezbytná registrace nejpozději do 8. prosince 2021. Současně byste do tohoto data měli nahrát všechny požadované dokumenty, minimálně však obě podepsané smlouvy, plnou moc a vyplnit informace do formuláře v klientské sekci. Po tomto datu již nemůžeme garantovat, že budeme moci zohlednit Vaše nároky.

27. Jak mohu zkompletovat nebo editovat data poté, co jsem odeslal dotazník?

collapse_icon

Po odeslání dotazníku se zobrazí vyskakovací okno informující, že tento dotazník již není možné měnit. Formulář žádosti bude na základě Vašich poskytnutých údajů vytvořen v následujících dnech. Následně obdržíte email obsahující tento formulář žádosti. Prostřednictvím odkazu v emailu bude možné dotazník znovu otevřít a udělat v něm jakékoliv korekce. Po uložení a odeslání dotazníku obdržíte další email obsahující upravený formulář žádosti (pouze však v případě, že v něm uděláte nějakou změnu).

V případě změn hodnot, která nejsou relevantní pro formulář žádosti, je původní formulář konečný a již neobdržíte novou aktualizovanou verzi.

28. Co mám dělat, pokud neznám své zákaznické číslo Toll Collect?

collapse_icon

Obecně téměř každá společnost, která v minulosti platila v Německu mýto, obdržela zákaznické číslo Toll Collect. Pokud toto číslo neznáte, můžete ho získat přímo od společnosti Toll Collect GmbH.

29. Toll Collect nyní zasílá mýtná vyúčtování za roky 2017 a 2017. Jak mohu dokumenty nahrát?

collapse_icon

Po odeslání dotazníku se možnost nahrávat dokumenty uzavře. Přibližní v průběhu února Vám bude zaslán nový odkaz od společnosti eClaim, který opět umožní nahrávat na klientský portál dokumenty. Do té doby prosím neposílejte žádné dokumenty společnosti Hausfeld emailem ani poštou, neboť nemáme přístup na portál a nemůžeme je tam za Vás nahrát.

30. Odeslali jsme veškeré dokumenty, ale nedostali žádné potvrzení. Obdrželi jste vše?

collapse_icon

Vaše dokumenty zaslané poštou na naši adresu kanceláře (Hausfeld Rechtsanwälte LLP, Walter-Benjamin-Platz 6, 10629 Berlin) se k nám dostanou běžnou poštou. Vzhledem k velkému zájmu o navrácení části mýta dostáváme obrovské množství dopisů každý den, takže jejich přiřazení ke konkrétním klientům zabere nějaký čas. Žádáme Vás proto o trpělivost a budeme Vás kontaktovat pouze v případě, že nějaké dokumenty chybí. Pokud se Vám neozveme, můžete předpokládat, že je vše v pořádku. V souvislosti s příchozí poštou nám prosím pomozte tím, že budete zasílat pouze originál plné moci se zřetelným označením Vašeho čísla u spolenosti eClaim. Všechny ostatní dokumenty, zejména vyúčtování mýtného, nahrávejte výhradně prostřednictvím klientského portálu eClaim (viz také otázka číslo 29).

31. Naši zákazníci nás oslovují a chtějí si u naší dopravní společnosti uplatnit nárok na vrácení části mýtného, jak bychom měli postupovat?

collapse_icon

Bohužel Vám nemůžeme poskytnout podrobné rady ohledně nároků na vrácení části mýtného, které požadují po Vaší společnosti. Zda mají tito zákazníci nárok na vrácení peněz a případně v jaké výši, závisí ve značné míře na Vašich smluvních ujednáních, které nejsme schopni podrobně přezkoumat. Doporučujeme Vám proto obrátit se na právního zástupce, kterému můžete v tomto ohledu důvěřovat, aby objasnil, do jaké míry musíte podniknout nějaké kroky proti požadavkům Vašich zákazníků.

Back to top