Rejestracja

Jeśli Państwo chcą odzyskać swoje pieniądze, proszę wypełnić formularz rejestracyjny. Należy pamiętać, że w przypadku wniosków o zwrot kosztów za rok 2018 r. rejestracja powinna zostać zakończona do 8 grudnia, ponieważ istnieje zagrożenie, że termin przedawnienia zakończy się z końcem 2021 r. Uwaga: Prosimy nie rejestrować się w przypadku roszczeń o zwrot pieniędzy powstałych w 2017 roku. Najprawdopodobniej uległy one już przedawnieniu. W przypadku kolejnych lat (2018, 2019, 2020 itd.) jest to oczywiście nadal możliwe.

Przedsiębiorstwo - Każde przedsiębiorstwo zarejestrowane w “Toll Collect GmbH” musi być zarejestrowane indywidualnie i posiadać odpowiedni numer użytkownika “Toll  Collect"

i
i

Osoba do kontaktu

* Wymagane minimum informacji
Dziękujemy za zainteresowanie. Zgłoszenie zostało przyjęte.
Es wurden nicht alle Pflichtangaben ausgefüllt. Bitte überpfüfen Sie Ihre Eingaben.

Kontakt

Email:
Monika.s@eclaim.de
Ronald.w@eclaim.de
Martyna.g@eclaim.de
Katarzyna.k@eclaim.de
Kacper.k@eclaim.de
Kancelaria@eclaim.de

Telefon:
+48 508 316 128
+48 572 525 564
+48 508 316 205